12 مدل رایج طراحی الگوی صفحه در رابط کاربری

 1. Cards
 2. Spilit Design
 3. Single Page
 4. Horizontal Symmetry
 5. Approximate HS
 6. Asymmetry
 7. Rotational Symmetry
 8. Z – Pattern
 9. F – Pattern
 10. Grid
 11. Sandglass
 12. T – Pattern

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.