Uncategorized

صفحه یک گوگل برای خودم !

داستان از اینجا شروع شد که اسم خودم را توی گوگل سرچ کردم و دیدم هیچ خبری ازش نیست. در عوض دوستان هم نام دیگه اومدن و صفحه اول را به تسخیر درآوردن. فکر کنم تصویر زیر کاملا مشخص باشه. توی جستجوی تصاویر هم اوضاع بهتر نیست و به زور 2 تا دونه عکس ازم …

صفحه یک گوگل برای خودم ! ادامه »